Breiv dalikt tik taidus komentarus, kuri dūd paktisku materjalu vuordineicai, pīvadumam:
1) jauns vuords, jauna vuorda zeimeiba, jauna dzierdiešonys vīta, jauns lītuojuma koņteksts;
2) argumentāts nūruodejums iz varamu klaidu vuordineicā;
3) ar paktim i olūtim pamatuots i iz vuordineicu taišni zeimojūšs komentars kai atsacejums iz agruoku komentaru.
    Komentari, kuri puorlauž nūsacejumus voi nasazeimoj taišni iz vuordineicys turīni, var byut iztreiti bez atseviškys puorsorgys.

    Drīkst pievienot tikai tādus komentārus, kas dod vārdnīcai faktisku materiālu, piemēram:
1) jauns vārds, jauna vārda nozīme, jauna dzirdēšanas vieta, jauns lietojuma konteksts;
2) argumentēts norādījums uz iespējamu kļūdu vārdnīcā;
3) ar faktiem un avotiem pamatots un uz vārdnīcu tieši attiecināms komentārs kā atbilde uz agrāku komentāru.
    Komentāri, kuri pārkāpj noteikumus vai tieši neattiecas uz vārdnīcas saturu, var tikt izdzēsti bez atsevišķa brīdinājuma.