Meklēšanā tiek izmantoti trīs meklēšanas veidi:
1. Precīzā meklēšana. Ja tiek atrasts tieši tāds vārds, kāds tiek meklēts, tad tā šķirklis tiek uzreiz izvadīts.
2. Līdzīgo meklēšana. Ja netiek atrasts tieši tāds vārds, kāds tiek meklēts, tad programma sāk meklēt līdzīgus vārdus; ja tādi atrodas, tad tiek izvadīts to saraksts.
3. Meklēšana ar metasimboliem jeb šabloniem. Ja ir vajadzība atlasīt vārdus, kas satur noteiktas burtkopas, tad ir iespējams izmantot metasimbolus "?" (apzīmē vienu jebkuru burtu) un "*" (apzīmē jebkuru skaitu jebkuru burtu). Piemēram, "a*" atbilst visi vārdi, kas sākas ar burtu "a", "*mašīn*" - visi vārdi, kas satur "mašīn", bet "s?drabs" - gan "sidrabs", gan "sudrabs".