Baļtīšu-latgalīšu vuordineica.lv

gad|s subst. gods (ģen. gods); šī ~a (šā ~a) — ituo gods; pagājušais g. — pārnejais gods (izguojušais gods); pagājušajā ~ā — pārņ (izguojušā godā); aizpagājušais g. — aizpārnejais gods; aizpagājušajā ~ā — aizpārņ; nākamais g. (nākošais g.) — cyts gods (ateimūšais gods); nākamajā ~ā (nākošajā ~ā) — cytgod (iz cyta gods); aiznākamais g. (aiznākošais g.) — aizcyts gods; aiznākamajā ~ā (aiznākošajā ~ā) — aizcytgod (aizcytā godā); pagājušie ~i — vini godi; neražas g. — nagods; katru ~u (ik ~us) — kas gods (gods godā); cik labi bija tajos ~os — kai labi beja vinim godim; pēc ~a — par ~u; pēc dažiem ~iem — par nazcik godu; pirms ~a — pyrma gods; ar ~iem — par godim; jau ne vienu ~u vien — jau na vīnu godu; ~u no ~a — gods godā; ar katru ~u vairāk — 1) (skaita, daudzuma ziņā) kū gods, tū vaira; 2) (mēra, intensitātes ziņā) kū gods, tū cīšuok; ar katru ~u arvien lielāks — kū gods, tū leluoks; vienreiz ~ā — reizi par godu (vīnu reizi par godu); visa ~a garumā — par vysu godu; slikts g. — nagods; kāda ~a? — kura gods? (kuruo gods?); kurā ~ā tu esi dzimis? — kura gods tu esi?; mēs ar Liliju esam dzimušas vienā ~ā — mes ar Lili vīna gods; par četriem ~iem vecāks — četrim godim vacuoks; mans brālis ir par četriem ~iem vecāks — muns bruoļs četrim godim vacuoks; ~us piecus jaunāks — godim pīcim jaunuoks; viņš bija ~os jauns — jis beja jaunu godu; Jaunais g. — Jaunagods (Jaunais gods); jaunajā ~ā (pēc gadumijas) — jaunajā godā; Jaunajā ~ā (Jaungada svētkos) — iz Jaunagods (iz Jaunuo gods); ~u mija — godu meitovys; sveicieni ~u mijā — sveicynuojumi godu meitovuos; ~u desmits — godu desmite; pēdējos ~u desmitos — pādejuos godu desmitēs; saimnieciskais g. — saimistiskais gods; ~a nogale — gods beigys; gadu nu ~a — gods godā (nu gods godā)

Piezīmes, avoti, varianti


Komentāri [0]


Meklēt vēlreiz:
Vārds:


Satur saīsinājumu:

Palīdzība: kā meklēt?